Cụ thể Thông tư 09/2021/TT-BTNMT vừa ban hành, sửa đổi, bổ sung 9 Thông tư khác về đất đai qui định, công dân không phải nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi làm “sổ đỏ”.

Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành và kết nối với dữ liệu lĩnh vực đất đai, cho nên công dân làm sổ đỏ sẽ không cần phải nộp các giấy tờ chứng minh nhân thân, như chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ khẩu;...

Theo Thông tư 09, kể từ 1/9, công dân không phải nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi làm “sổ đỏ”.
Theo Thông tư 09, kể từ 1/9, công dân không phải nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi làm “sổ đỏ”.

Bên cạnh đó, tại Thông tư 09 đã bổ sung các một số trường hợp đăng ký biến động được cấp “sổ đỏ”.

Cụ thể, Thông tư 09 quy định, “sổ đỏ” là thửa đất được tách ra để cấp riêng Sổ đỏ đối với trường hợp Sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa; Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

Mặt khác, Thông tư 09 đã làm rõ hơn cách viết xác nhận trên “sổ đỏ” trong trường hợp tặng cho thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác. 

Đó là, trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì “sổ đỏ” ghi “Đã tặng cho toàn bộ thửa đất để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tăng cho đất”.

Trường hợp tăng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất, tặng cho một thửa đất hoặc một số thửa đất trên Sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì Sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho… m2” thuộc thửa đất số… tờ bản đồ số… (ghi lần lượt diện tích, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất) để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác)…

Ngoài các nội dung trên, Thông tư 09 còn nêu rõ cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng “sổ đỏ”, thay đổi hồ sơ sang tên “sổ đỏ” đối với đất nông nghiệp… Thông tư 09 có hiệu lực từ ngày 1/9/2021.

Theo Việt Vũ/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/tu-1-9-cong-dan-khi-lam-so-do-khong-can-nop-giay-to-tuy-than-post147258.html