Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2020 để thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về mức kinh phí tối đa hỗ trợ người lao động trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp. Cụ thể như sau:

Theo Công lý

Nguồn: https://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/tu-ngay-15/9-dieu-chinh-muc-ho-tro-toi-da-trong-kham-chua-benh-nghe-nghiep-353462.html