Tỷ giá USD các ngân hàng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Tỷ giá USD các ngân hàng, cập nhật vào ngày: 19/07/2024

Tỷ giá USD hôm nay 30/6, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước bật tăng. Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm với đồng Đô la Mỹ ở mức 23.760 đồng.

Tỷ giá USD hôm nay ngày 29/6, tỷ giá USD trên thế giới bật tăng và trong nước tiếp tục giảm.

Tỷ giá USD hôm nay 18/6, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước đồng loạt tăng nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 16/6, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước đồng loạt giảm do chính sách lãi suất của FED.

Tỷ giá USD hôm nay 14/6, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước đồng loạt giảm nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 8/6, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước đồng loạt giảm nhẹ không đáng kể.

Tỷ giá USD hôm nay 7/6, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước đồng loạt tăng.

Tỷ giá USD hôm nay 6/6, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước đồng loạt giảm nhẹ không đáng kể.

Tỷ giá USD hôm nay 3/6, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước đồng loạt tăng. Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm với đồng Đô la Mỹ ở mức 23.722 đồng.

Tỷ giá USD hôm nay 19/5, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước đồng loạt tăng.

Tỷ giá USD hôm nay 18/5, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước đồng loạt tăng.

Cập nhật Tỷ giá USD mới nhất tại thế giới và trong nước hôm nay 11/5. Cập nhật Tỷ giá trung tâm từ ngân hàng nhà nước, tỷ giá USD chợ đen được cập nhật mới nhất.

Cập nhật Tỷ giá USD mới nhất tại thế giới và trong nước hôm nay 20/4. Cập nhật Tỷ giá trung tâm từ ngân hàng nhà nước, tỷ giá USD chợ đen được cập nhật mới nhất.

Tỷ giá USD hôm nay 11/4, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng loạt tăng nhẹ không đáng kể.

Tỷ giá USD hôm nay 5/4, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng loạt giảm.