Video

Cận cảnh dây chuyền sản xuất nước ngọt của Tân Hiệp Phát vừa công bố

Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã công bố một số hình ảnh về dây chuyền sản xuất sản phẩm “Trà xanh không độ” của Tập đoàn này.Xem thêm