1. Tục xông đất, xông nhà

Ngày đầu tiên của năm trong tâm thức người Việt là thời điểm vô cùng quan trọng, không chỉ là khởi đầu mà nó còn quyết định tới may rủi, đẹp tốt trong cả một năm tiếp theo.

Vì thế, ai ai cũng muốn có người hợp tuổi, hợp mệnh đến chơi nhà đầu tiên để năm tới phấn khởi, tưng bừng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Đó chính là tục xông đất, xông nhà trong năm mới.

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho người tuổi Dần cần tính toán can chi ngũ hành sao cho tương sinh, tương hợp với bản mệnh và tránh khắc, xung, hình hại.

2. Xem chi tiết tuổi xông đất 2018 cho từng tuổi Dần

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Dần

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách sôi động và quả cảm, có tố chất của người lãnh đạo, dẫn dắt người khác, vừa phóng khoáng nhưng cũng rất quyết liệt. Tuổi Dần hợp với tuổi Tuất nhưng lại xung với tuổi Thân.

Vì thế, xem tuổi xông đất 2018 cho người tuổi Dần nên chọn những người tuổi Tuất như Mậu Tuất hay Bính Tuất là tốt đẹp. Chi tiết từng tuổi như sau:

a. Xem tuổi xông nhà 2018 cho tuổi Bính Dần

Danh sách các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Mậu Tuất 2018:

Mậu Ngọ 1978 (Tốt), Nhâm Ngọ 1942 (Khá), Tân Mão 1951 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Canh Dần 1950 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá).

Danh sách các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Mậu Tuất 2018:

Qúy Mùi 1943 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Đinh Mùi 1967 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Đinh Sửu 1997 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu).

b. Xem tuổi xông nhà 2018 cho tuổi Giáp Dần

Nên chọn các tuổi xông đất 2018 TỐT với gia chủ tuổi Giáp Dần là:

Bính Ngọ 1966 (Tốt), Nhâm Ngọ 1942 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Tân Mão 1951 (Khá), Canh Dần 1950 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá).

Nên tránh các tuổi xông đất 2018 XẤU với gia chủ tuổi Giáp Dần là:

Bính Thân 1956 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Tân Tỵ 1941 (Xấu), Kỷ Mão 1939 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu).

c. Xem tuổi xông nhà 2018 cho tuổi Nhâm Dần

Những tuổi xông đất TỐT với gia chủ Mậu Dần trong năm Mậu Tuất 2018:

Mậu Ngọ 1978 (Tốt), Bính Dần 1986 (Tốt), Giáp Tuất 1994 (Tốt), Đinh Mão 1987 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Bính Thân 1956 (Trung bình), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình).

Những tuổi xông đất XẤU với gia chủ Mậu Dần trong năm Mậu Tuất 2018:

Tân Tỵ 1941 (Xấu), Canh Thìn 1940 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Đinh Mùi 1967 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu).

d. Xem tuổi xông nhà 2018 cho tuổi Canh Dần

Nên chọn các tuổi xông đất 2018 TỐT với gia chủ Canh Dần, bao gồm:

Mậu Ngọ 1978 (Tốt), Bính Ngọ 1966 (Tốt), Giáp Tuất 1994 (Tốt), Ất Mão 1975 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Ất Dậu 1945 (Khá).

Nên tránh các tuổi xông đất 2018 XẤU với gia chủ Canh Dần, bao gồm:

Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Mậu Dần 1938 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Kỷ Tỵ 1989 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Kỷ Mão 1939 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu).

e. Xem tuổi xông nhà 2018 cho tuổi Mậu Dần

Những tuổi xông đất TỐT với gia chủ Mậu Dần trong năm Mậu Tuất 2018:

Mậu Ngọ 1978 (Tốt), Bính Dần 1986 (Tốt), Giáp Tuất 1994 (Tốt), Đinh Mão 1987 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Bính Thân 1956 (Trung bình), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình).

Những tuổi xông đất XẤU với gia chủ Mậu Dần trong năm Mậu Tuất 2018:

Tân Tỵ 1941 (Xấu), Canh Thìn 1940 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Đinh Mùi 1967 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu).

Theo An Nhiên / Reatimes