Thể hiện rõ nét nhất tại hội nghị "Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển" vừa qua, 229 dự án đã được trao giấy chứng nhận đầu tư, tăng gấp 5 lần so với hội nghị đầu tiên được tổ chức năm 2016, cùng với đó là hàng loạt bản ghi nhớ cũng được ký kết, các dự án được xúc tiến…

Kết quả đó là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố nhưng một phần quan trọng đến từ những cải thiện về chính sách, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, để Hà Nội đã và đang thực sự trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Nhìn vào thực tiễn có thể thấy, để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời cải thiện mức độ hài lòng của người dân và DN trong các giao dịch hành chính, TP đã đặc biệt chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Phương châm “lấy người dân và DN làm trung tâm để phục vụ” không chỉ là một khẩu hiệu mà đã trở thành động lực của cả hệ thống chính trị TP.

Bởi khi TP đã xác định rõ “trung tâm phục vụ” và nỗ lực không ngừng cho mục tiêu ấy đã tạo nên những bước chuyển lớn không chỉ trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh mà chính ở niềm tin của người dân, DN vào hệ thống chính quyền. Đồng thời việc hỗ trợ, đồng hành cũng khơi thông nhiều nguồn lực, quyết định sự thành công đối với các mục tiêu, định hướng phát triển của TP.

Đúng như phương châm ấy, Hà Nội đã quyết liệt, không ngừng đơn giản hóa, rút ngắn TTHC, vừa bảo đảm đúng quy định, vừa hạn chế tối đa việc DN phải đi lại nhiều lần, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết. Có những TTHC, thời gian thực hiện được cắt giảm đến “không ngờ” như trong lĩnh vực đất đai, môi trường, giảm tới trên dưới 50%.

Đặc biệt, có thủ tục giảm tới hơn 80% thời gian so với trước đây. Không những thế, TP cũng liên tục tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục nhất là trong cấp phép đầu tư, xây dựng, thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất… Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, TP đã cắt giảm, đơn giản hóa 154 TTHC, giấy phép con... đã hỗ trợ DN có sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt trong thời điểm khó khăn do đại dịch.

Qua những kết quả đạt được cho thấy, đây không phải là việc quá tốn nhiều tiền bạc, chỉ cần người đứng đầu quyết tâm và sự vào cuộc tích cực của cán bộ công chức, việc cải cách hành chính, đồng hành cùng người dân, DN hoàn toàn trong tầm tay. Bởi thế, trong nhiều cuộc làm việc với các cấp, ở quy mô khác nhau, dù đối nội hay đối ngoại, thông điệp về đơn giản hóa, cải cách TTHC, đồng hành cùng người dân, DN luôn được lãnh đạo TP nhắc đến. Đây được coi là một trong những giải pháp cốt yếu để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, giúp DN phát triển và thu hút đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. Thậm chí, người đứng đầu chính quyền Hà Nội còn “chỉ mặt, điểm tên” những đơn vị còn tình trạng “om hồ sơ”, “đá trách nhiệm” và yêu cầu phải chấn chỉnh ngay lập tức.

Để tiếp tục những bước đột phá ấy, bồi đắp thêm niềm tin trong người dân, DN, đặc biệt là các nhà đầu tư, TP đang tiếp tục phân quyền, giao trách nhiệm cho các cấp, ngành trong cải cách hành chính và nâng chất lượng phục vụ để xóa bỏ những nút thắt, rào cản.

TP không chỉ đặt mục tiêu hành động, hỗ trợ, đồng hành giải quyết khó khăn cho nhà đầu tư để thực hiện được 100% dự án đã ký kết mà còn chủ trương tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng hơn nữa nhằm đạt kết quả cao hơn trong thu hút vốn đầu tư, tạo thêm động lực cho phát triển.

Theo Kinh tế & Đô thị

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/xoa-bo-nhung-rao-can-388472.html