Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 12/2021 tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế với tổng kim ngạch ước đạt 66,5 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Bất chấp đại dịch, xuất khẩu tăng trưởng

Trong tháng 11/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 31,8 tỷ USD, cao hơn 1,97 tỷ USD so với số ước tính. Ước tính tháng 12/2021, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 34,5 tỷ USD, tăng 8,3% so với tháng trước và tăng 24,8% so với cùng kỳ 2020. Kết quả này giúp kim ngạch xuất khẩu quý IV/2021 ước đạt 95,6 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 16,4% so với quý III.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các tỉnh phía Nam sản xuất, giao thương hoạt động trở lại, góp phần vào sự tăng trưởng cuối năm về kim ngạch xuất khẩu.  

Tính chung năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 336,25 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 88,71 tỷ USD, tăng 13,4%, chiếm 26,4% tổng kim ngạch xuất khẩu; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 247,54 tỷ USD, tăng 21,1%, chiếm 73,6%.

Có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong năm 2021, chiếm 93,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 69,7%). Trong các thị trường, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt nam với kim ngạch ước đạt 95,6 tỷ USD.

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu năm 2021, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tới 89,2%, tăng 0,6% so với năm trước; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 7,1%, giảm 0,2%; nhóm hàng thủy sản chiếm 2,6%, giảm 0,4%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,1%, tương đương so với năm 2020.

Thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 11 tháng xuất siêu ước đạt 1,46 tỷ USD; riêng tháng 12 ước tính xuất siêu 2,54 tỷ USD. Tính chung năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4 tỷ USD (năm 2020 xuất siêu 19,94 tỷ USD). Trong đó, Việt Nam xuất siêu sang Liên minh châu Âu ước đạt 23 tỷ USD, tăng 12,1% so với năm trước.

Xuất nhập khẩu năm 2021 đạt kỷ lục, cán mốc 668 tỷ USD
Xuất nhập khẩu năm 2021 đạt kỷ lục, cán mốc 668 tỷ USD

Năm 2021, nhập khẩu ước tính đạt 332 tỷ USD

Tháng 11/2021, kim ngạch nhập khẩu đạt 30,6 tỷ USD, cao hơn 810 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng 12/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 32 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Quý IV/2021, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 89,07 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,2% so với quý III/2021. Tính chung năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 332,25 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 114,07 tỷ USD, tăng 21,8%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 218,18 tỷ USD, tăng 29,1%.

Có 47 mặt hàng nhập khẩu năm 2021 đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,9 tỷ USD. Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc ước đạt 54 tỷ USD, tăng 53%; Nhập siêu từ Hàn Quốc 34,2 tỷ USD, tăng 22,9%; Nhập siêu từ ASEAN 12 tỷ USD, tăng 63,1%; Nhập siêu từ Nhật Bản 2,4 tỷ USD, tăng 127,9%.

Về cơ cấu nhập khẩu năm 2021, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,5%, tăng 0,2% so với năm trước. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,5%, giảm 0,2%.

Do đại dịch, xuất khẩu dịch vụ giảm

Quý IV/2021, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 985 triệu USD, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 9,2% so với quý trước; Nhập khẩu dịch vụ ước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng so với quý trước.

Tính chung năm 2021, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,67 tỷ USD, giảm 51,7% so với năm 2020; trong đó kim ngạch nhập khẩu dịch vụ ước đạt 19,41 tỷ USD, tăng 8,5%. Nhập siêu dịch vụ năm 2021 là 15,73 tỷ USD, trong đó, phí dịch vụ vận tải và bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu là 8,24 tỷ USD.

Hoạt động thương mại quý IV/2021, vận tải trong nước, khách du lịch quốc tế dần khôi phục trở lại khi tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát. Lượng khách quốc tế đạt 42.700 lượt người, tăng 62,7% so với quý III/2021 và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Về khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12 ước đạt 17.200 lượt người, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2021, lượng khách quốc tế ước đạt 157.300 lượt người, giảm 95,9% so với năm trước.

Quý IV/2021, doanh thu hoạt động viễn thông ước đạt 82.900 tỷ đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2021, doanh thu đạt 314.800 tỷ đồng, giảm 0,1% so với năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 0,3%).

Quý IV/2021, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước tính tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả năm 2021 doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm tăng 15,6% so với năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 21,7%; Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 1,7%.

Xuất nhập khẩu cả năm 2021 cán đích 668,5 tỷ USD, trong đó có thêm 2 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD là sắt thép và phụ tùng.

Theo Kinh Tế Môi Trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/xuat-nhap-khau-nam-2021-dat-ky-luc-668-ty-usd-62702.html