Ý kiến trái chiều về chương trình sữa học đường

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Liên quan đến đề án sữa học đường chưa rõ ràng khiến không ít bậc phụ huynh ở Hà Nội lo lắng về việc nên hay không nên đăng ký cho con.