Đối với các doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định, bao gồm:

-Công ty TNHH CNI Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0312527296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 -10- 2013, người đại diện theo pháp luật là ông Cheong Chin Tai;

-Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Sen Việt Group, mã số doanh nghiệp: 0106943702 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19-8- 2015, người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Ngọc Bình;

-Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa, mã số doanh nghiệp: 0312820551 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 2-6- 2014, người đại diện theo pháp luật là ông Trần Quang Ngọc;

-Công ty TNHH World Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0106685360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 7-11- 2014, người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Xuân Ngọc;

-Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0104743497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10-6-2010, người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Bích Ngọc.

Theo Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, việc thu hồi Giấy chứng nhận của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng các doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cũng vừa tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần truyền thông Y Dược Việt Nam.

Cụ thể, Công ty Cổ phần truyền thông Y Dược Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính tại số 23 B – Ngõ 81, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, xin chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Theo Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Công ty Cổ phần truyền thông Y Dược Việt Nam có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính về thông báo chấm dứt này.

Đồng thời Công ty có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Theo phapluatxahoi.vn