6 tháng đầu năm Hà Nội đã đạt 70% kế hoạch năm về giải quyết việc làm
6 tháng đầu năm Hà Nội đã đạt 70% kế hoạch năm về giải quyết việc làm

Có được kết quả này là nhờ thành phố đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp tạo việc làm mới cho người lao động, bao gồm phối hợp, gắn kết với doanh nghiệp đã và đang được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh triển khai theo nhiều hình thức; học sinh, sinh viên, học viên được hỗ trợ giải quyết việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, góp phần quan trọng trong việc cung ứng nguồn lao động qua đào tạo cho thị trường lao động. Tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm.

Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 124 phiên giao dịch việc làm với 3.635 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 60.034 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 25.092 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên là 8.805 lao động. Trong đó, có 1 phiên lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật, 4 phiên online kết nối với các tỉnh.

Tuy nhiên, số lao động được tạo việc làm mới trong 6 tháng đầu năm 2023 có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 (giảm 4,5%). Việc giảm số lao động này là do nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do sụt giảm đơn hàng ở các thị trường lớn

Việc cắt giảm nhân công cũng là giải pháp duy trì của một số doanh nghiệp hiện nay. Hơn nữa, theo báo cáo của Cục Thống kê, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố, số doanh nghiệp đăng ký giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 22% số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động...

Ngoài ra, nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố rất lớn, trong khi đó, nguồn vốn cho vay chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Thêm vào đó, tại một số địa phương, đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, việc làm còn thiếu về số lượng, chủ yếu là kiêm nhiệm nên công tác tuyên truyền về dạy nghề, giới thiệu việc làm chưa được tăng cường, dẫn đến việc thu hút lao động tham gia học nghề chưa cao, giải quyết việc làm chưa thực sự ổn định. Chính những nguyên nhân đó dẫn đến giảm số việc làm mới trong các tháng đầu năm 2023.

Thực trạng thiếu đơn hàng xảy ra trên diện rộng và có thể kéo dài sang năm 2024, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu thuộc các ngành dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ...

Nhằm hoàn thành tốt và phấn đấu vượt chỉ tiêu về giải quyết việc làm, từ nay đến cuối năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động năm 2023. Cùng với đó, Sở sẽ chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức thu thập, cung cấp thông tin về nhu cầu tìm việc, học nghề, xuất khẩu lao động của người lao động qua các hình thức và tăng cường định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm.
Kết nối cung - cầu lao động thông qua công cụ phỏng vấn trực tuyến là một trong các giải pháp thúc đẩy thị trường lao động, tăng cường giải quyết việc làm.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/6-thang-dau-nam-ha-noi-da-dat-70-ke-hoach-nam-ve-giai-quyet-viec-lam-341052.html