áp dụng công nghệ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về áp dụng công nghệ, cập nhật vào ngày: 10/12/2022

Doanh thu công nghiệp ICT Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2775/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ, phổ biến, tập huấn kiến thức về khoa học và công nghệ trên địa bàn HN.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2775/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ, phổ biến, tập huấn kiến thức về khoa học và công nghệ trên địa bàn Tp.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, TP Hà Nội đang tiếp tục khuyến khích người dân áp dụng rộng rãi các công nghệ sản xuất sạch hơn trong nuôi trồng thủy sản (NTTS) như: Bioflic, chế phẩm sinh học…

Với hai nền tảng Sliving IoT Platform và Digital Banking, Sunshine Group không chỉ khiến đông đảo khách mời tham dự sự kiện phải bất ngờ mà còn được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đánh giá rất cao.

Sau khi để xảy ra sự cố môi trường biển năm 2016, đến nay, Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục sự cố môi trường và áp dụng công nghệ đảm bảo đạt được các tiêu chuẩn theo đúng quy định.