Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới cho 16 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 33,8 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 22 dự án với số vốn điều chỉnh tăng hơn 1,25 tỷ USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 05 lượt với giá trị hơn 21,1 triệu USD; thu hồi 06 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 13,6 triệu USD.

Tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong 2 tháng đầu năm (Ảnh mh)
Tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong 2 tháng đầu năm (Ảnh mh)

Riêng 2 dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh (Singapore), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm gần 941 triệu USD và Dự án Nhà máy Chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện (Goertek) điều chỉnh tăng thêm gần 306 triệu USD vốn đầu tư tại KCN Quế Võ.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.727 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt gần 22,54 tỷ USD.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/tinh-bac-ninh-dan-dau-ca-nuoc-ve-thu-hut-von-fdi-trong-2-thang-dau-nam-20220302182720.htm