Theo Kinh Tế Môi Trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/viet-nam-thu-hut-tren-21-ty-usd-von-fdi-trong-thang-1-nam-2022-63773.html