Đối với các chỉ số thành phần, tỉnh Bắc Ninh có 6 chỉ số tăng điểm so với năm 2020 là: Tiếp cận đất đai tăng 0,07 điểm; Tính minh bạch tăng 1,05 điểm; Chi phí thời gian tăng 0,05 điểm; Tính năng động tăng 0,72 điểm; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng 0,52 điểm; Thiết chế pháp lý tăng 0,11 điểm.

Trong khi đó, 4 chỉ số giảm điểm gồm: Gia nhập thị trường giảm 0,51 điểm; Chi phí không chính thức giảm 0,42 điểm; Cạnh tranh bình đẳng giảm 0,17 điểm; Đào tạo lao động giảm 0,08 điểm.

Theo bảng xếp hạng Chỉ số PCI, tỉnh Quảng Ninh có năm thứ 5 liên tiếp đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng PCI với 73,02 điểm; tiếp đến là Hải Phòng với 70,61 điểm và Đồng Tháp với 70,53 điểm; tỉnh Cao Bằng xếp cuối cùng với 56,29 điểm.

Tính riêng trong khu vực đồng bằng sông Hồng, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 4 sau: Quảng Ninh (xếp thứ 1), Hải Phòng (xếp thứ 2) và Vĩnh Phúc (xếp thứ 5).

Đây là năm thứ 17 liên tiếp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Chỉ số PCI nhằm đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Báo cáo PCI 2021 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ của 11.312 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, 10.127 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và 1.185 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 22 địa phương.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/bac-ninh-dung-thu-7-ca-nuoc-ve-chi-so-pci-nam-2021-20220428091623.htm