Tổng cục Thống kê nhận định, hoạt động thương mại và dịch vụ đang dần phục hồi với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1/2022 cao hơn so với cùng kỳ các năm trước.

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 tăng 4,4%
Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 tăng 4,4%

Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý 1/2022 tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 11%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 10,1%; phương tiện đi lại tăng 5,4%; may mặc giảm 3,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình giảm 4,9%.
Tuy nhiên các nhóm ngành này tăng chủ yếu là do giá tăng khi giá nhiên liệu tăng cao. Tại một số địa phương, doanh thu bán lẻ hàng hóa quý I năm 2022 so với cùng kỳ năm trước của Quảng Ninh tăng 11,7%; Bình Dương tăng 10,8%; Hải Phòng tăng 9,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 9,4%; Đồng Nai tăng 8,7%; Cần Thơ tăng 7,5%; Hà Nội tăng 7,2%; Đà Nẵng tăng 3%; Khánh Hòa tăng 2,8%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 1%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý 1/2022 tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu của một số địa phương tăng/giảm như sau: Bắc Ninh tăng 24%; Cần Thơ tăng 18,3%; Phú Yên tăng 18,1%; Lâm Đồng tăng 17,4%; Đồng Nai tăng 16,2%; Quảng Ninh tăng 7,5%; Hà Nội tăng 1,1%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 5,6%, Tiền Giang giảm 26,9%; Bạc Liêu giảm 15,3%.

Do Việt Nam bắt đầu mở cửa du lịch nên doanh thu du lịch lữ hành quý 1/2022 tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu của tỉnh Khánh Hòa tăng 279,1%; Quảng Nam tăng 71,1%; Cần Thơ tăng 50,1%; Hà Giang tăng 17,6%; Hà Nội tăng 10,6%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 26,8%; Đà Nẵng giảm 51,1%.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-quy-1-tang-4-4-205518.html