BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ HÀ NỘI

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ HÀ NỘI, cập nhật vào ngày: 27/10/2021

Chiều 13/7, tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU Thành ủy khóa XVII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo đã nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021.

Việc Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông qua chủ trương phê duyệt 6 đồ án quy hoạch 4 quận nội đô là bước tiến lớn về công tác quy hoạch của TP; cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2050.

Nhờ chọn đúng và trúng vấn đề, cách thức triển khai bài bản, khoa học, qua 3 năm đi vào cuộc sống, Nghị quyết số 15-NQ/TU đã khẳng định rõ nét hiệu lực, hiệu quả. Hàng trăm vụ việc được giải quyết, nhiều tổ chức cơ sở...

Ngày 28/7, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Văn bản chỉ đạo về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.

2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về “Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19...

Ngày 3-4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho ý kiến về việc...