Ngày 3-4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong 9 tháng còn lại của năm 2020.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I đạt 3,72%

Thừa ủy quyền của Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Hà Nội đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 song song với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thủ đô đạt 3,72% so với cuối năm 2019 (cả nước tăng 3,82%), là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây. Xuất, nhập khẩu cũng giảm mạnh so với cùng kỳ 3 tháng đầu năm 2019 khi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,744 tỷ USD, giảm 18,1%, ngoại trừ một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá là giày dép, gốm sứ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 5,832 tỷ USD, giảm 21,3%, trong đó nhập khẩu của khu vực kinh tế trong nước giảm tới 26,6%.

Mặc dù gặp khó khăn chung, nhưng các ngành, nghề, lĩnh vực đều có mức tăng trưởng trong 3 tháng đầu năm, ngoại trừ lĩnh vực nông nghiệp giảm 1,17% (ngành Nông nghiệp cả nước có mức tăng 0,08%).

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 72.130 tỷ đồng, đạt 25,9% dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa là 66.985 tỷ đồng, đạt 25,9% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 4.627 tỷ đồng, đạt 25,1% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ... Chi ngân sách là 13.681 tỷ đồng, đạt 13,3% dự toán, cao hơn cùng kỳ ở hai khu vực chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên.

Phấn đấu mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản 1, bám sát kịch bản 2

Tổng hợp ý kiến phát biểu của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, trong điều kiện khó khăn do dịch Covid-19, nhưng Hà Nội đã nỗ lực, đạt được kết quả tốt về mức tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa.

“Cần khẳng định, nhờ sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các doanh nghiệp, người lao động và nhân dân, Hà Nội đã vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh khó khăn chung”, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố cập nhật tình hình đã thay đổi nhanh chóng, nhất là các nội dung lớn trong Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 để hoàn thiện 3 kịch bản tăng trưởng của thành phố trong năm 2020.

Đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, Hà Nội phải điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng nhưng trên tinh thần: “Phấn đấu mục tiêu tăng trưởng của kịch bản 1 đạt 7,5% và bám sát mục tiêu kịch bản 2, tăng trưởng ở mức 6,42%”.

Muốn vậy, Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố tập trung thúc đẩy phát triển nông nghiệp bằng cách cơ cấu lại cây trồng, tập trung vào hoa màu và thực phẩm, đẩy mạnh tái đàn và cung ứng thịt lợn ra thị trường, phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp năm nay ít nhất đạt 4,04%.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại nội địa, nhất là các dịch vụ thanh toán điện tử, các ngành, nghề có lợi thế phát triển hiện nay như sản xuất khẩu trang, thiết bị y tế...

Trong lĩnh vực đầu tư phát triển, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Trong lúc đang tập trung dập dịch Covid-19, các sở, ngành cần rà soát, sửa đổi, hoàn thiện thể chế đầu tư công, đầu tư tư nhân và chuẩn bị đầu tư để khi hết dịch, thành phố sẽ bắt tay ngay vào thực hiện các thủ tục đầu tư và giải ngân vốn”.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý tinh thần “góp gió thành bão” trong triển khai chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, chính quyền cần phân loại các dự án từ cấp thôn, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã và thành phố để tháo gỡ, đốc thúc thật mạnh sau thời kỳ cách ly xã hội để tiến tới chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, trong đó quyết liệt triển khai các dự án hoàn thành trong năm nay.

Về chi ngân sách nhà nước, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ giao UBND và HĐND thành phố tính toán cẩn trọng, tăng chi cho việc thực hiện các quy định của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch, không giảm chi cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và an sinh xã hội; cắt giảm 5% chi thường xuyên của các cấp, ngành trong 9 tháng còn lại của năm và huy động thêm nguồn lực của xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ban cán sự đảng UBND thành phố hoàn thiện kịch bản tăng trưởng và sớm công bố để các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Theo Hà Nội Mới