Các đơn vị và khoa phòng quan trọng của bệnh viện Phụ sản Hà Nội hiện nay đều được mở rộng bao gồm Phòng khám, Phòng đẻ, Phòng mổ, khu vực dịch vụ và nhiều khoa phòng khác.

Phương tiện chẩn đoán và điều trị bao gồm các kỹ thuật mới đều được áp dụng để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh bao gồm các máy siêu âm thế hệ mới, nội soi, các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Đưới dây là bảng giá bệnh viện phụ sản Hà Nội cập nhật mới nhất 2020.

Bảng giá bệnh viện phụ sản Hà Nội


Theo Mi Trần/Đô Thị Mới