Bảng giá xe đạp điện HkBike cập nhật mới nhất

Bảng giá xe đạp điện HkBike mới nhất

Tên xe đạp điện

Giá

(VNĐ)

Hkbike Zinger Extra

 

 

 

12,000,000

 

 

 

Hkbike Top Class

 

 

 

14,800,000

 

 

 

HkBike Zinger Color

 

 

 

8,900,000

 

 

 

HkBike Cap - A

 

 

 

 

 

10,900,000

 

 

 

 

 

Giá xe điện Mocha

Mocha Alaskan

 

 

 

 

9,000,000

 

 

 

 

Mocha Takuda

 

 

 

 

11,500,000

 

 

 

 

Mochas

 

 

 

 

11,500,000

 

 

 

Mocha Aima 946

 

 

 

8,875,000

 

 

 

Haodi Dibao

 

 

 

12,800,000

 

 

 

Mocha Viper

 

 

 

 

13,500,000

 

 

 

 

Mocha Millan II

 

 

 

12,000,000

 

 

 

 

Nguồn: Tổng hợp

Mức giá cập nhật tháng 4/2016

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam