Bảng giá xe đạp điện Nijia cập nhật mới nhất

Bảng giá xe đạp điện Nijia cập nhật mới nhất.

Bảng giá xe đạp điện Nijia mới nhất cập nhật thị trường tháng 4/2016

Tên xe đạp điện

Giá

Xe đạp điện Nijia Espero phanh đĩa, đồng hồ điện tử

 

 

8,800,000

 

 

 

Xe đạp điện Nijia Phanh đĩa, đồng hồ cơ

 

 

 

8,000,000

 

 

 

Xe đạp điện Nijia Phanh đĩa, đồng hồ điện tử 2015

 

 

 

8,350,000

 

 

 

Xe đạp điện Nijia 2014, lốp có săm

 

 

 

8,400,000

 

 

 

Xe đạp điện Nijia 2014, lốp không săm

 

 

 

9,700,000

 

 

 

Xe đạp điện Nijia Xe đạp điện Nijia đời đầu

 

 

 

8,000,000

 

 

 

Xe đạp điện Nijia cool phanh cơ 2014

 

 

 

 

 

5,499,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Nijia Maxbike 2015

 

 

 

 

8,500,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Nijia Dibao 2016

 

 

 

 

8,400,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Nijia Cool 2016

 

 

 

6,499,000

 

 

 

 

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam