Mũi Né, Bình Thuận. Ảnh: LeViet.

Mũi Né, Bình Thuận. Ảnh: LeViet.

Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Teambuilding.

Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Teambuilding.

Thành phố Hà Nội. Ảnh: Baodautu.

Thành phố Hà Nội. Ảnh: Baodautu.

Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Kinhdoanhnet.

Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Kinhdoanhnet.

Hội An, Quảng Nam. Ảnh: Vietravel.

Hội An, Quảng Nam. Ảnh: Vietravel.

Đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: Kienviet)

Đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: Kienviet)

ngaynay.vn