Báo chí nêu câu hỏi: "Xin hỏi việc tăng giá đồng USD ảnh hưởng ra sao đến xuất nhập khẩu và tình hình điều hành tỷ giá của Việt Nam nhằm đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế? Việc tăng giá này ảnh hưởng như thế nào đến nợ công của Việt Nam và tình hình trả nợ"?

Về nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Thứ nhất, về cơ cấu đồng tiền trong danh mục nợ Chính phủ, tính đến ngày 31/12/2021, dư nợ Chính phủ ước khoảng 3.283 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, cơ cấu đồng tiền trong danh mục nợ Chính phủ bao gồm: tiền VND có dư nợ 2.184 nghìn tỷ đồng; USD 455.000 tỷ đồng; JPY 346.000 tỷ đồng; EUR 179.000 tỷ đồng, loại tiền khác là 119.000 tỷ đồng.


Căn cứ theo tỷ giá bán của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay (1/8/2022): Một USD bằng 23.400 VND, tăng 1,1% so với đầu năm 2022. Ước làm tăng dư nợ Chính phủ bằng USD quy VND khoảng 5 nghìn tỷ (so với cuối năm 2021).

Một EUR bằng 24.385 VND, giảm 9,5% so với đầu năm 2022. Ước làm giảm dư nợ Chính phủ bằng EUR quy VND khoảng 17 nghìn tỷ (so với cuối năm 2021).

Đồng JPY bằng 180 VND, giảm 13% so với đầu năm 2022. Ước làm giảm dư nợ Chính phủ bằng JPY quy VND khoảng 45 nghìn tỷ (so với cuối năm 2021).

Về tác động của biến động tỷ giá đến nợ công và tình hình trả nợ, Bộ Tài chính cho biết, chỉ tính riêng biến động tỷ giá của 3 loại đồng tiền chính (USD, JPY và EUR), dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57 nghìn tỷ (giảm 2% so với dư nợ cuối 2021).

Ngoài ra, hiện nay khối lượng vay vốn trong nước của Chính phủ chiếm 90% và vay vốn nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng năm. Các khoản vay trong nước của Chính phủ có xu hướng tăng nhanh và chiếm vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần. Từ đó, giúp làm giảm rủi ro về tỷ giá, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

Như vậy, theo đánh giá của Bộ Tài chính, tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ bị tác động không nhiều trước việc tăng giá của đồng USD. Diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong tiên lượng từ đầu năm và trong tầm kiểm soát.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/bien-dong-ty-gia-giup-no-cong-chinh-phu-tinh-den-cuoi-nam-2022-uoc-giam-57-nghin-ty-20220806143214.htm