Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 129/NQ-CP của Chính phủ, trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. (Thông tư có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/6/2021).

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2021
Ảnh minh họa.

Để tiếp tục và kịp thời hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Nội dung dự thảo Thông tư trên cơ sở kế thừa mức thu các khoản phí, lệ phí đã được quy định giảm tại Thông tư 112/2020/TT-BTC và bổ sung thêm giảm mức thu 1 khoản phí thuộc lĩnh vực thủy sản theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cụ thể, theo dự thảo, phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch: Mức thu bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BTC.

Phí sử dụng đường bộ thu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải: Mức thu được giảm từ 10 - 30%.

Phí hải quan, lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam: Mức thu bằng 90% mức thu phí, lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC. Phí trong lĩnh vực y tế, mức thu bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC…

Dự kiến Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 đến 31/12/2021. Bộ Tài chính cũng nêu rõ, trường hợp các Bộ, ngành đề xuất giảm các khoản phí, lệ phí khác với 30 khoản phí, lệ phí nêu tại dự thảo Thông tư, đề nghị có đánh giá cụ thể về tác động của việc giảm phí, lệ phí.

Theo T.Quang/phapluatxahoi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/bo-tai-chinh-de-xuat-giam-30-khoan-phi-le-phi-den-het-nam-2021-241198.html