thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp, cập nhật vào ngày: 18/01/2021

Bộ Tài chính dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Nghị định 114/2020/NĐ-CP nêu rõ, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết số 116/2020/QH14, bắt đầu từ ngày 03/8/2020 chính thức có hiệu lực về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm 2020.

Cực chẳng đã chúng tôi mới buộc phải viết tiếp bài này. Bởi không chỉ khăng khăng bảo thủ, cố chấp, Bộ Tài chính lần này còn như muốn đánh tráo khái niệm để giữ mình trong sạch và đổ lỗi cho người khác.

Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam (Coca - Cola Việt Nam) bị truy thu và phạt hơn 821 tỷ đồng bao gồm tiền phạt và truy thu thuế.

Tổng cục Thuế đã ra quyết định xử phạt đối với Coca-Cola Việt Nam với số tiền hơn 821 tỷ đồng vì đã vi phạm về khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương cho rằng, doanh nghiệp nói chung và Sabeco nói riêng không thể tự kê khai thuế mà phải được sự chấp thuận của cơ quan thuế trên cơ sở đó mới thực hiện nghĩa vụ thuế.