Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Theo đó, sẽ có 2 phương án biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Phương án 1: Cải tiến từ biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc thang xuống 5 bậc thang. Trong phương án này, bậc 1 và bậc 2 được gộp thành 1 bậc (từ 0 - 100 kWh) và giá của bậc này vẫn giữ nguyên. Bậc 2 (từ 101-200 kWh) cũng giữ nguyên giá. Bậc 3 từ 201 - 400 kWh. Bậc 4 từ 401 - 700 kWh và bậc 5 trên 701 kWh.

Dự thảo cách tính giá điện mới sẽ lấy ý kiến và thực hiện trong thời gian tới.

Phương án 2: Biểu giá điện được tính theo 5 bậc thang như phương án 1, và thêm biểu giá bán lẻ 1 giá. Khách hàng có thể lựa chọn biểu giá điện 5 bậc hoặc 1 giá để phù hợp với mức tiêu thụ điện của mình thay vì dùng bậc thang lũy tiến.

Phương án tính giá điện 2A và 2B

Nếu phương án 2 được áp dụng, khách hàng sẽ có quyền lựa chọn áp dụng giá điện bậc thang hoặc cách tính điện một giá phù hợp với thực tế sử dụng điện của gia đình.

Bộ Công Thương cho rằng đối với tất cả các phương án, đa số các khách hàng sử dụng dưới 600 kWh chi phí tiền điện sẽ giảm so với giá điện hiện hành từ 2.800 - 12.800 đồng.

So sánh bảng giá hiện hành và bảng giá dự thảo của phương án 5 bậc:

Nhìn vào biểu giá, có thể thấy với mức dùng điện dưới 400 kWh thì số tiền điện sinh hoạt hộ gia đình phải trả có thấp hơn biểu giá cũ. Tuy nhiên, với mức điện trên 400 kWh thì số tiền điện sinh hoạt sẽ cao hơn biểu giá cũ.  Chẳng hạn, nếu sử dụng 100kWh, chi phí tiền điện sẽ giảm khoảng 2.800 đồng/tháng, sử dụng 400kWh sẽ được giảm khoảng 12.800 đồng/tháng và 500kWh sẽ giảm được khoảng 7.200 đồng/tháng...

Còn với những hộ gia đình chọn mức điện một giá (có nghĩa là cào bằng) thì có lợi cho các khách hàng sử dụng điện nhiều vì sẽ không tăng đột biến. Tuy nhiên, trên 98% khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình trong xã hội lại không dùng nhiều đến mức số điện tăng đột biến vì thế nếu chọn theo cách tính điện một giá sẽ chịu thiệt.

Biểu giá trên dành cho nhóm hộ gia đình. Còn đối với nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh thì lại khác.

Trong đó phương án 1 sẽ đưa nhóm khách hàng cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics được áp giá theo nhóm ngành sản xuất.

Phương án 2 là gộp 3 nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh vào thành 1 nhóm là khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt

Theo Minh Anh/Đô Thị Mới