BHXH thành phố Hà Nội cho biết nhận được thông tin hình ảnh bản Bảo hiểm khoản vay Hợp đồng tín dụng từ Trung tâm Truyền thông (nguồn cung cấp thông tin thuộc phòng Truyền thông, BHXH tỉnh Sóc Trăng).

Chi tiết hình ảnh bao gồm nội dung dài 05 trang giấy có logo, hình ảnh và thông điệp truyền thông của BHXH Việt Nam in trên từng trang, trang cuối có hình ảnh con dấu và hình ảnh chữ ký của Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tám, không có dấu giáp lai giữa các trang.

Cảnh báo giả mạo BHXH thành phố Hà Nội phát hành bảo hiểm khoản vay hợp đồng tín dụng
Hình ảnh giả mạo con dấu và chữ ký của lãnh đạo BHXH thành phố Hà Nội

BHXH thành phố nhận thấy đây là việc sử dụng hình ảnh con dấu và hình ảnh chữ ký người có chức vụ, quyền hạn của cơ quan BHXH thành phố Hà Nội để bảo hiểm khoản vay hợp đồng tín dụng, nội dung này không phải chức năng nhiệm vụ của ngành BHXH.

BHXh thành phố Hà Nội khẳng định đơn vị không có chức năng bảo hiểm các khoản vay, do vậy nội dung nêu trên là hoàn toàn giả mạo, không do BHXH thành phố Hà Nội phát hành, chữ ký của đồng chí Nguyễn Thị Tám - Phó Giám đốc và dấu của BHXH thành phố Hà Nội được đối tượng đưa vào phần cuối của hợp đồng là vi phạm pháp luật.

Trung Anh

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/canh-bao-gia-mao-bhxh-thanh-pho-ha-noi-phat-hanh-bao-hiem-khoan-vay-hop-dong-tin-dung-106319.html