Dưới đây là danh sách mới nhất gồm 31 nước đã có báo cáo xuất hiện virus Zika:

Quốc gia xuất hiện Zika Tình hình trong 2 tháng qua Xuất hiện bệnh nhân bị lây nhiễm trong vòng 9 tháng qua
Barbados Đang tăng cường lây lan
Bolivia Lây lan rải rác
Brazil Đang tăng cường lây lan
Cabo Verde Đang tăng cường lây lan
Colombia Đang tăng cường lây lan
Curacao Lây lan rải rác
Cộng hòa Dominica Đang tăng cường lây lan
Ecuador Đang tăng cường lây lan
El Salvador Đang tăng cường lây lan
French Guiana Đang tăng cường lây lan
Guiadelope (thuộc Pháp) Lây lan rải rác
Guatemala Đang tăng cường lây lan
Guyana Lây lan rải rác
Haiti Đang tăng cường lây lan
Honduras Lây lan rải rác
Martinique (thuộc Pháp) Đang tăng cường lây lan
Mexico Đang tăng cường lây lan
Nicaragua Lây lan rải rác
Panama Đang tăng cường lây lan
Paraguay Đang tăng cường lây lan
Puerto Rico Đang tăng cường lây lan
Saint Martin (thuộc Pháp) Lây lan rải rác 
Suriname Lây lan rải rác 
Thái Lan Lây lan rải rác 
Venezuela Đang tăng cường lây lan
Virgin Islands (thuộc Mỹ) Lây lan rải rác 
Fiji Không ghi nhận trường hợp nào
Maldives Không ghi nhận trường hợp nào
New Celedonia (thuộc Pháp) Không ghi nhận trường hợp nào
Samoa Không ghi nhận trường hợp nào
Solomon Islands Không ghi nhận trường hợp nào

 

Màu đỏ thể hiện những nước có bệnh nhân chẩn đoán lây nhiễm virus Zika trong 9 tháng qua

Màu đỏ thể hiện những nước có bệnh nhân chẩn đoán lây nhiễm virus Zika trong 9 tháng qua

 

Những vùng đang bị lây lan mạnh virus Zika (màu đỏ) và lây lan rải rác (màu vàng) trong 2 tháng qua.

Những vùng đang bị lây lan mạnh virus Zika (màu đỏ) và lây lan rải rác (màu vàng) trong 2 tháng qua.

*TÌNH HÌNH MỚI NHẤT VỀ VIRUS ZIKA

Hôm 1/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với virus Zika đang lây lan dữ dội tại châu Mỹ.

Thúy Hà / Theo Gia Đình Việt Nam