Lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ sửa chữa lưới điện ngày 26/2/2018

STT Quận Từ Đến Khu vực
1 Hai Bà Trưng 07:00 10:30 Từ số 140 – 164 và 168- 180 Lò Đúc, toàn bộ ngõ 180 Lò Đúc. Toàn bộ TT 139 Lò Đúc
2 Hoài Đức 00:00 02:00 Một phần xã Cát Quế.

Theo Mộc Anh/Reatimes