chiến lược kinh doanh của FE Credit

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chiến lược kinh doanh của FE Credit, cập nhật vào ngày: 14/08/2022

FE CREDIT vừa được Tập đoàn Tài chính nổi tiếng tại Nhật Bản là SMBC mua 49% vốn với mức định giá 2,8 tỷ USD. Đây được xem là thương vụ lớn nhất ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam trong thời gian qua.

Ngân hàng Nhà nước vừa có Quyết định sửa đổi vốn điều lệ của Fe Credit lên 10.928 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quí II cho thấy rõ triển vọng phát triển của FE Credit trong tương lai khi lợi nhuận trước thuế trong kì đã tăng 79% so với quí trước và tăng 113% so với cùng kì 2018.