Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã có Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit).

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Giấy phép số 64/GP-NHNN ngày 30/10/2017 của Thống đốc NHNN về thành lập và hoạt động Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng như sau: "2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà REE Tower, số 9 đường Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, TP.HCM".

Đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều 2 Giấy phép số 64/GP-NHNN ngày 30/10/2017 của Thống đốc NHNN về thành lập và hoạt động Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng như sau: "Điều 2. Vốn điều lệ của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng là 10.928.000.000.000 đồng (Mười nghìn chín trăm hai mươi tám tỷ đồng) do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sở hữu 100% Vốn điều lệ".

Trước đó, theo báo cáo tài chính của VPBank, vốn điều lệ của FE Credit đến cuối tháng 3/2021 ở mức 7.328 tỷ đồng. 

FE Credit được xem là "gà đẻ trứng vàng" cho VPBank những năm trở lại đây. Trong giai đoạn 2016 - 2019, FE Credit thường đóng góp 45 - 50% trong tổng lợi nhuận hợp nhất của VPBank. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới đây (29/4), VPBank sẽ trình cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định một số nội dung liên quan đến công ty con, dự kiến trong đó có liên quan tới kế hoạch bán tối đa 49% vốn FE Credit. Một số nguồn tin cho biết VPBank đã chốt được đối tác và sẽ sớm công bố trong thời gian tới. 

Thương vụ này nhận được sự chú ý của thị trường bởi FE Credit đang là công ty tài chính có thị phần lớn nhất tại Việt Nam, ước tính chiếm hơn 50% dư nợ cho vay tiêu dùng toàn thị trường. Năm 2020, công ty này có lãi trước thuế hơn 3.700 tỷ đồng. ROAA và ROAE lần lượt đạt 4,1% và 23,4%. Tại ngày 31/12/2020, tổng dư nợ tín dụng của FE Credit là 66 nghìn tỷ đồng. 

Theo Nhật Minh/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/fe-credit-tang-manh-von-dieu-le-len-gan-11000-ty-dong-20201231000002652.html