Kết quả kinh doanh của FE Credit trong quí II/2019 đã cải thiện đáng kể , đạt mức 13% ở so với quí trước và 41% so với cùng kì 2018. Lợi nhuận trước thuế trong kì đã tăng 79% so với quí trước và tăng 113% so với cùng kì 2018.

Danh mục cho vay của FE Credit loại trừ các khoản cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp đã tăng trưởng 9,4% so với quí trước và tăng 26% so với cùng kì năm 2018. Mặc dù con số tăng trưởng không quá cao nhưng lại góp phần lớn vào tăng trưởng doanh thu của công ty.

Cùng với đó, việc thay đổi cấu trúc danh mục cho vay theo hướng tập trung vào chất lượng tín dụng đã giúp cho tỉ lệ nợ xấu của FE Credit giảm xuống mức 5,4%, thấp hơn nhiều so với mức chuẩn nội bộ là 6%.

Đạt mức lợi nhuận này là do Fe đã có những chiến lược kinh doanh đúng đắn nhằm thu hút khách hàng hơn.

Bán chéo và bán thêm

Trong thời gian qua, FE Credit đã thay đổi chiến lược kinh doanh của mình. Đầu tiên là tập trung vào mảng bán chéo và bán thêm cho khách hàng hiện hữu.

mảng đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng cho FE Credit (đóng góp 54% vào tăng trưởng tổng dư nợ) , đạt hơn 10% so với quí trước và 44% so với cùng kì năm 2018. Việc đầu tư vào hệ thống phân tích dữ liệu lớn (Big data) đã giúp công ty có thể nghiên cứu và nhận diện các khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả hơn.

Tiếp đó, giải ngân cho vay đối với nhóm khách hàng mới tăng 9% so với quí trước và 24% so với cùng kì 2018, trở thành yếu tố đóng góp lớn thứ hai trong mức tăng trưởng chung.

Từ chiến lược này mà FE Credit đã thu được kết quả như mong đợi, chất lượng cho vay được cải thiện với các khoản vay được giải ngân cho các khách hàng đã có lịch sử tín dụng tốt.

Đồng thời, tiến trình số hóa và các sáng kiến khác đã mang lại hiệu quả tiết kiệm chi phí. Tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của FE Credit đã giảm xuống mức 30% trong quí II. Sự cải thiện trong chỉ số này thể hiện những nỗ lực mang tính chiến lược của FE Credit trong việc số hóa các qui trình hoạt động, tập trung vào việc giảm chi phí vận hành như bưu chính, chuyển phát...

Ứng dụng $NAP

Ứng dụng $NAP đóng góp không nhỏ trong thành công của phát triển mạng lưới khách hàng của FE Credit

Ứng dụng $NAP của FE Credit

Ứng dụng cho vay trực tuyến $NAP được triển khai thành công đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra tăng trưởng ở mảng này và đã trở thành một trong những ứng dụng tài chính phổ biến nhất ở Việt Nam với hơn 1,4 triệu lượt tải về. Điều này làm tăng mức độ nhận thức cũng như khả năng tiếp cận các sản phẩm vay của FE Credit đối với các khách hàng chưa được tiếp cận dịch vụ tài chính.

Cho vay trả góp

Động lực thứ ba là tăng trưởng khoản vay mua trả góp các sản phẩm điện máy gia dụng và xe máy. Chất lượng cuộc sống ngày càng gia tăng giúp cho nhu cầu của khách hàng đối với các khoản vay mua trả góp tiếp tục tăng trưởng bền vững.

Cho vay mua hàng tại điểm bán chiếm 9% trong tổng dư nợ cho vay của FE Credit, tăng gần 10% so với quí I/2019. FE Credit đã nắm bắt tốt nhu cầu của thị trường thông qua việc thúc đẩy việc hợp tác với các nhà bán lẻ điện máy và xe máy hàng đầu để có thể đẩy mạnh các khoản cho vay mua sắm trong gia đình.

Theo Mộc Anh/Đô Thị Mới