Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 là tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Nội trợ
Giảm giờ làm việc nội trợ và chăm sóc gia đình không lương của nữ so với nam giới. Ảnh minh họa

Đặc biệt, trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cần đạt được 04 chỉ tiêu sau:

- Chỉ tiêu 1: Giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới.

- Chỉ tiêu 2: Đến năm 2025 đạt 80% và đến 2030 đạt 90% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; đến năm 2025 đạt 50% và đến năm 2030 đạt 70% người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn.

- Chỉ tiêu 3: Từ năm 2025 trở đi, 100% số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.

- Chỉ tiêu 4: Đến năm 2025 có 70% và năm 2030 có 100% cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Nghị quyết số 28/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành 3/3/2021.

Theo An An/giadinhmoi.vn

Nguồn: https://www.giadinhmoi.vn/chien-luoc-quoc-gia-ve-binh-dang-gioi-moi-giam-thoi-gian-lam-noi-tro-cho-phu-nu-d55123.html