Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 100/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 40 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, từ ngày 1/1/2022, cá nhân cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống không thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm (kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm dương lịch), thì hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng; hoặc thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có doanh thu kinh doanh trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Từ 2022, cho thuê nhà dưới 100 triệu/1 năm không phải đóng thuế
Nhãn

Trường hợp bên thuê nhà trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không là doanh thu trả tiền một lần được phân bố theo năm dương lịch.

Như vậy, người cho thuê tài sản, thuê nhàtrong năm có doanh thu dưới 100 triệu đồng không phải đóng thuế. Trong Thông tư 40 đưa ra là người cho thuê nhà phải đóng thuế cho dù doanh thu thực nhận dưới 100 triệu đồng/năm.

Thông tư 100/2021/TT-BTC cũng sửa đổi điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 40/2021/TT-BTC như sau: tổ chức, bao gồm cả chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự. Cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Trước đó, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cũng đã có ý kiến đề xuất liên quan đến Thông tư số 40 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/8 quy định doanh thu cho thuê nhà đủ 12 tháng trong năm dương lịch dưới 100 triệu đồng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA đã trình văn bản gửi Thủ tướng CP, Bộ Tài chính đề xuất xem xét, hoàn thiện lại quy định về thu thuế GTGT, thuế TNCN đối với người cho thuê nhà.

HoREA cho rằng, quy định đánh thuế TNCN đối với doanh thu cho thuê nhà trên 100 triệu đồng/năm chưa thật hợp tình hợp lý, vì chưa xem xét mức giảm trừ gia cảnh của người có nhà cho thuê. Trong khi đó, Nhà nước cho phép áp dụng mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế; 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020. Nhưng, khi tính thuế thu nhập cá nhân (5% trên doanh thu cho thuê nhà trên 100 triệu đồng/năm), thì chưa có cơ chế áp dụng mức giảm trừ gia cảnh, nên người cho thuê nhà bị thua thiệt.

HoREA đề xuất nâng mức doanh thu nộp thuế lên 200 triệu/năm
HoREA đề xuất nâng mức doanh thu nộp thuế lên 200 triệu/năm

Đồng thời, cách tính thuế GTGT, thuế TNCN đối với doanh thu cho thuê nhà trên 100 triệu đồng/năm cũng là chưa hợp lý và chưa công bằng giữa các đối tượng có nhà cho thuê. Thông tư 40/2021/TT-BTC áp mức thuế GTGT, thuế TNCN trên toàn bộ doanh thu cho thuê nhà trên 100 triệu đồng/năm là chưa hợp lý và chưa công bằng giữa các đối tượng có nhà cho thuê.

HoREA cũng chỉ ra hạn chế của việc áp mức thuế này sẽ làm giảm xu hướng phát triển thị trường nhà cho thuê; dần dần sẽ đi ngược lại với xu hướng của các nước công ghiệp phát triển như châu Âu và Bắc Mỹ, khoảng 70% dân số lựa chọn phương thức thuê nhà để ở là chủ đạo. Lãnh đạo HoREA cho rằng đây xu thế cần được khuyến khích, vì phù hợp với chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, tái phân bổ lực lượng lao động, tạo nên dòng chảy sức lao động linh hoạt, hướng đến các địa phương, các địa chỉ cần lao động. Do vậy, Hiệp hội đề nghị chính sách thuế nên góp phần khuyến khích phát triển thị trường nhà cho thuê.

Đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân, hộ gia đình, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 và mới đây là Thông tư 40/2021/TT- BTC về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2021 (Thông tư 40/2021/TT-BTC đã bãi bỏ Chương I, Chương II của Thông tư 92/2015/TT-BTC). Theo đó, cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế thu nhập cá nhân 5%, thuế giá trị gia tăng 5% (tổng thuế suất hai loại thuế này là 10% trên doanh thu).

 

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/cho-thue-nha-duoi-100-trieu-1-nam-khong-phai-dong-thue-20201231000004608.html