Chuyển đổi số (Digital Transformation) là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Điều này, đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp và mô hình truyền thống phải có sự thay đổi mạnh mẽ, thử nghiệm cái mới để tiếp tục tồn tại và phát triển.

Tại Việt Nam, “Chuyển đổi số” đã được các doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty. Đối với nhà nước, chuyển đổi số dùng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi trải nghiệm người dùng với các dịch vụ do nhà nước cung cấp, thay đổi quy trình nghiệp vụ, thay đổi mô hình và phương thức hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

Riêng với TP. Đà Nẵng, tại hội thảo chuyên gia về Đề án Chuyển đổi số TP. Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 diễn ra vào ngày 22/3, UBND TP xác định sẽ tập trung chuyển đổi số ở 3 trụ cột gồm: kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Bên cạnh đó, TP sẽ xây dựng nền tảng số, dữ liệu số, hạ tầng kỹ thuật số, nhân lực số và an toàn an ninh mạng để hỗ trợ và tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số phát triển.

Sở Thông tin - Truyền thông TP. Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin - Truyền thông
Sở Thông tin - Truyền thông TP. Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin - Truyền thông. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng)

TP. Đà Nẵng xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số qua việc: đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, áp dụng toàn diện công nghệ số trong đời sống, sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, sẽ lấy xây dựng chính quyền số làm động lực, dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế số.

Chuyển đổi số được xem như một xu hướng tất yếu của đổi mới sáng tạo. Vì vậy, bên cạnh những tiềm năng lớn trong việc chuyển đổi số như có nguồn dân số trẻ năng động, có khả năng tiếp cận công nghệ cao nhanh chóng thì Đà Nẵng còn tập trung đầu tư phát triển hạ tầng số, xem đây là “xương sống” cho việc xây dựng TP thông minh.

Theo Ngọc Trâm/Đô Thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/chuyen-doi-so-dua-da-nang-den-dich-do-thi-thong-minh-20201231000001368.html