cơ cấu vốn fdi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cơ cấu vốn fdi, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Dòng vốn FDI kỳ vọng sẽ quay trở lại đà tăng trưởng trong 2022 khi Việt Nam đang có nhiều lợi thế sẽ tạo cơ hội tăng trưởng dài hạn cho nhóm bất động sản khu công nghiệp trong thời gian tới.