(Dân sinh) - Theo số liệu sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 51,8 tỷ USD, giảm 11,5% (tương ứng giảm 6,74 tỷ USD). 1 Như vậy, riêng khối doanh nghiệp FDI chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong cùng thời điểm. Nửa đầu tháng 2/2023 (ngày 1-15/2), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 10,14 tỷ USD, tăng 42% tương ứng tăng 3 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 1/2023. Tính đến hết ngày 15/2/2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 28,07 tỷ USD, giảm 5,4%, tương ứng giảm 1,59 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 75,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 2 đạt 8,19 tỷ USD, tăng 35,1% (tương ứng tăng 2,13 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 1/2023. Tính đến hết ngày 15/2/2023, tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 23,73 tỷ USD, giảm 17,8% (tương ứng giảm 5,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 67,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế lớn ở hầu khắp các nhóm hàng xuất nhập khẩu chủ lực của Việt Nam, nhất là điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng… Nguyễn Thanh Báo dân sinh  CÙNG CHUYÊN MỤC Xem theo ngày 26  02  2023 Xem Hội nghị hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk

Như vậy, riêng khối doanh nghiệp FDI chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong cùng thời điểm.

Nửa đầu tháng 2/2023 (ngày 1-15/2), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 10,14 tỷ USD, tăng 42% tương ứng tăng 3 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 1/2023.

Tính đến hết ngày 15/2/2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 28,07 tỷ USD, giảm 5,4%, tương ứng giảm 1,59 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 75,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 2 đạt 8,19 tỷ USD, tăng 35,1% (tương ứng tăng 2,13 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 1/2023.

Tính đến hết ngày 15/2/2023, tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 23,73 tỷ USD, giảm 17,8% (tương ứng giảm 5,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 67,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế lớn ở hầu khắp các nhóm hàng xuất nhập khẩu chủ lực của Việt Nam, nhất là điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng…

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/tong-kim-ngach-xuat-nhap-khau-cua-doanh-nghiep-fdi-dat-518-ty-usd-20230224232412.htm