Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu năm 2019 tổng lượng xi măng xuất khẩu đạt 15,6 triệu tấn, trị giá 667 triệu USD, tăng 1,3% về lượng và tăng 17,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng tháng 6/2019, lượng xi măng xuất khẩu đạt 1,79 triệu tấn, trị giá 77,5 triệu USD, giảm 27,8% về lượng và 28,7% về trị giá so với tháng trước. Ước tính, kim ngạch xuất khẩu xi măng, clinker trong 7 tháng 2019 đã mang về 750 triệu USD với 17,3 triệu tấn sản phẩm.

Dù chỉ tăng nhẹ về lượng so với cùng kỳ năm 2018, nhưng giá trị xuất khẩu đã tăng đến 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được xác định là do xuất khẩu xi măng thời gian qua đã có sự thay đổi đáng kể về tỷ trọng clinker/xi măng, trong đó tăng lượng xi măng xuất khẩu, giảm lượng xuất khẩu clinker. Nếu những năm trước đây, cơ cấu xuất khẩu thường là clinker chiếm 2/3, 1/3 còn lại là xi măng, nhưng hiện nay, lượng xuất khẩu xi măng đang tăng lên, giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị.

Năm 2019, toàn ngành xi măng đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 25 triệu tấn và tiêu thụ trong nước từ 69 - 70 triệu tấn xi măng.

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/vat-lieu/co-cau-xuat-khau-xi-mang-thay-doi.html

Theo baoxaydung.com.vn