JP Morgan dự báo EPS và giá mục tiêu (Price Target) các ngân hàng Việt sẽ tăng. EPS được thúc đẩy bởi các khoản dự phòng thấp hơn dự kiến, cũng như quy mô tăng nhờ GDP cao hơn. Trong khi đó,  rủi ro sẽ là chất lượng tài sản kém hơn dự kiến, các rủi ro vĩ mô như bùng phát Covid-19.

JP Morgan cũng kỳ vọng chất lượng tài sản các ngân hàng Việt sẽ duy trì ổn định trong 2 năm tới. Nợ xấu 4 ngân hàng tiếp tục được kiểm soát, với dự báo tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt trên 100% vào năm 2022 (ngoại trừ VPBank).

Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng năm nay đạt khoảng 8-10% và mức này có thể sẽ cao hơn trong năm tới. Theo đó, JP Morgan kỳ vọng các ngân hàng có vốn cao và chất lượng tài sản tốt sẽ nhận được hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn. Trong đó, một số ngân hàng có vốn CAR cao như Techcombank, ACB, Vietcombank.

VPBank sở hữu công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất Việt Nam – FE Credit, đây cũng là động lực chính dẫn đến NIM cao trong ngành. Các khoản cho vay tiêu dùng chiếm gần 60% tổng dư nợ của ngân hàng. Đối với việc Ngân hàng Nhà nước lên lộ trình siết cho vay tiền mặt, FE Credit cho biết đang dần dịch chuyển sang mảng thẻ tín dụng. Trong khi đó, tiến độ IPO của FE Credit được cho sẽ là chất xúc tác giúp giá cổ phiếu tăng.

Theo Bình An/Đô thị mới