Thanh tra Sở Công Thương Hà Nội vừa có Kết luận thanh tra số 313/KL-TTr đối với Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam. Theo đó, Công ty đã có nhiều vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Cụ thể:

1. Khi tiến hành bán hàng đa cấp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư không thực hiện việc thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 42/2015/NĐ-CP, đã được Cục Quản lý cạnh trạnh xử phạt 40 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định số 71/2014/NĐ-CP (Quyết định số 67/QĐ-QLCT ngày 13/01/2016).

2. Mặc dù đã sửa đổi, bổ sung các nội dung theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (5 lần), nhưng Công ty không thực hiện việc thông báo đến các Sở Công Thương, trong đó có Sở Công Thương Hà Nội về nội dung thay đổi hay chấm dứt bán hàng đa cấp, vi phạm khoản 4 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương.

Lễ ra mắt Công ty Trường Giang Việt Nam hồi tháng 6/2015.

Lễ ra mắt Công ty Trường Giang Việt Nam hồi tháng 6/2015.

3. Không thực hiện việc báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 đối với Bộ Công Thương và Sở Công Thương theo quy định, vi phạm khoản 1 Điều 28 Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Lỗi vi phạm này đã được Cục Quản lý cạnh trạnh xử phạt 40 triệu đồng theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 36 Nghị định số 71/2014/NĐ-CP (Quyết định số 67/QĐ-QLCT ngày 13/01/2016).

4. Duy trì nhiều mã số đối với một người tham gia bán hàng đa cấp, vi phạm điểm p khoản 1 Điều 5 Nghị định số 42/2015/NĐ-CP.

5. Cho lưu hành Chương trình trả thưởng không đúng với Chương trình trả thưởng; lưu hành Quy tắc hoạt động không đúng với nội dung Quy tắc hoạt động đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận mà không thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, đã vi phạm khoản 1 Điều 10 Nghị định số 42/2015/NĐ-CP, bị xử phạt 21 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định số 71/2014/NĐ-CP (Quyết định số 67/QĐ-QLCT ngày 13/01/2016).

6. Không cấp chứng chỉ đào tạo về bán hàng đa cấp cho người tham gia theo quy định, đã vi phạm khoản 1 Điều 20 Nghị định số 42/2015/NĐ-CP, bị xử phạt 21 triệu đồng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Nghị định số 71/2014/NĐ-CP (Quyết định số 67/QĐ-QLCT ngày 13/01/2016).

7. Kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa chưa đăng ký với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

8. Khi thực hiện Chương trình khuyến mại “Đêm hội Giáng Sinh”, Công ty đã không thực hiện đúng việc thông báo trên ít nhất 1 phương tiện thông tin đại chúng về chương trình và tại nơi tổ chức khuyến mại về nội dung chương trình và kết quả mở thưởng; trao giải thưởng không đúng với Chương trình khuyến mại đã đăng ký.

9. Thực hiện Chương trình khuyến mại “Tâm Phúc Hiệp Thành” không đăng ký theo quy định.

10. Không thực hiện việc giám sát thường xuyên hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp để bảo đảm người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Kết luận thanh tra cũng cho thấy, mức giá sản phẩm TruongGiang Liver Công ty nhập với giá 18.000 đồng, TruongGiang Calcium Công ty nhập với giá 12.000 đồng, TruongGiang Calcium Kid Công ty nhập với giá 12.000 đồng, TruongGiang Queen Công ty nhập với giá 12.000 đồng, nhưng được bán cho người tham gia bán hàng đa cấp với giá 990.000 đồng (chưa có VAT). Mức chênh lệch giữa giá nhập – xuất bán từ 50 đến 82 lần.

Trước đó, Cục Quản lý cạnh tranh đã ra quyết định số 67/QĐ-QLCT ngày 13/1/2016 xử phạt Công ty này 4 lỗi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp với số tiền 122 triệu đồng. Khi tiến hành thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Công Thương Hà Nội đã ra quyết định phạt 9 lỗi về hoạt động bán hàng đa cấp và thực hiện khuyến mại với số tiền 420 triệu đồng.

Được biết, Sở Công Thương Hà Nội hiện đã có văn bản kiến nghị Cục Quản lý cạnh tranh tiếp tục xem xét xử lý đối với Công ty về hành vi duy trì nhiều mã số đối với một người tham gia bán hàng đa cấp.

Như đã đưa tin, ngày 4/4/2016 Chánh thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp với số tiền 420 triệu đồng./.

Theo Quý Dương (Tổng hợp) / Gia đình Việt Nam