Đà Nẵng: Đảm bảo nguồn nước cấp cho thành phố trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 - Ảnh 1

Trước đó, một số nơi trên địa bàn TP. Đà Nẵng nước sinh hoạt yếu do độ mặn nước sông tăng cao.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, dự báo lượng du khách đổ về thành phố Đà Nẵng tăng cao, nhu cầu sử dụng nước lớn. Nhằm đề phòng tình huống nhiễm mặn kéo dài với độ mặn >1000mg/l tại cửa thu nước Cầu Đỏ trong dịp nghỉ lễ kết hợp với việc suy giảm dòng chảy về hạ du do vận hành của các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có thể dẫn đến thiếu nước trên địa bàn Đà Nẵng, UBND thành phố đề nghị Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung xây dựng kế hoạch huy động điện của các nhà máy thủy điện, cấp nước đủ cho thành phố đảm bảo phù hợp với thời kỳ, thời gian vận hành các hồ chứa trong mùa cạn theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ban hành tại Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Công văn số 1457/BTNMT-TNN ngày 28/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia của các hồ chứa thủy điện sông Bung 4, A Vương và Đăk Mi 4 đến ngày 10/5/2019.

Trong trường hợp không xảy ra nhiễm mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ, các nhà máy thủy điện phát điện trên nguyên tắc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả nhằm đảm bảo mực nước tối thiểu tại hồ chứa theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

 

Theo baodansinh.vn