img-0511.jpg
Hà Nội đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị (ảnh minh họa).

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đề nghị điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư xây dựng chủ yếu đã được phê duyệt.

Cụ thể, tổng chiều dài tuyến xin điều chỉnh là 11,5km, trong đó có 8,9km đi ngầm, 2,6km đi trên cao. Chiều dài phần đi ngầm và đi trên cao thay đổi so với Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt năm 2008 do thay đổi phương án trắc dọc đoạn chuyển tiếp từ phần cầu cạn sang phần hầm; đồng thời, thay đổi phạm vi giữa hai phần trên cao và phần ngầm.

Dự án điều chỉnh dự án gồm 10 đoàn tàu thay vì 14 đoàn tàu như quyết định cũ; điều chỉnh tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án lên 51,37ha thay vì 49,06ha, tăng 2,31ha.

UBND thành phố cũng đề xuất điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư là 35.588 tỷ đồng, tăng 16.033 tỷ đồng (tương đương 82%) so với quyết định phê duyệt dự án vào năm 2008.

Theo UBND thành phố Hà Nội, dự án được nghiên cứu lập tại giai đoạn 2007-2008, khi đó ở Việt Nam chưa có đầy đủ các định mức, đơn giá áp dụng cho loại công trình đường sắt đô thị nên việc xác định tổng mức đầu tư của đơn vị tư vấn đưa ra dựa trên cơ sở suất đầu tư của các công trình tương tự đã và đang được xây dựng ở châu Á từ những năm 2000…

Mặc dù đã cập nhật suất đầu tư các dự án và xem xét đến sự tương thích với điều kiện thi công và mặt bằng giá của thành phố Hà Nội tại thời điểm năm 2008, nhưng do còn mang tính chất bình quân đối với một dự án mà chưa xem xét đầy đủ đến các yêu cầu an toàn cao; chưa tính toán đủ tổ chức vận hành, khai thác, bảo dưỡng.

Nguyên nhân sơ bộ tổng mức đề nghị điều chỉnh tăng 82% so với tổng mức ban đầu là thay đổi về quy mô đầu tư, làm sơ bộ tổng mức đầu tư tăng 2.840 tỷ đồng (khoảng 15%); thay đổi về tỷ giá quy đổi, làm sơ bộ tổng mức đầu tư tăng 1.329 tỷ đồng (khoảng 6,8%); các nguyên nhân về giá làm sơ bộ tổng mức đầu tư tăng 5.279 tỷ đồng (khoảng 27%); thay đổi về chế độ chính sách và các quy định của Nhà nước liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí đầu tư làm sơ bộ tổng mức đầu tư tăng 6.537 tỷ đồng (khoảng 33,2%).

Dự án cũng xin được đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2009 đến năm 2031. Trong đó, hoàn thành vào năm 2029 và 2 năm đào tạo, vận hành, bảo dưỡng.

Tuấn Lương

Nguồn: https://hanoimoi.vn/de-nghi-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-duong-sat-do-thi-nam-thang-long-tran-hung-dao-638934.html