Bên cạnh việc khẩn trương tổ chức tập huấn hướng dẫn cách ly và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh cho toàn bộ nhân viên y tế, hiện các bệnh viện cũng tăng cường phòng chống lây nhiễm cho người bệnh và người nhà người bệnh.

Theo An Ninh Thủ đô

Nguồn: https://anninhthudo.vn/truyen-hinh-atv/de-nguoi-benh-yen-tam-khi-den-benh-vien-trong-mua-dich-virus-corona/841983.antd