diễn tập

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về diễn tập, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Ngày 30/12/2020, Cục Hàng không Việt Nam và cảng HKQT Vân Đồn, Ban Chỉ đạo khẩn nguy hàng không tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình diễn tập khẩn nguy sân bay 2020 mang tên KNSB - 2020 tại Cảng HKQT Vân Đồn.

Theo Bí thư Thành uỷ, đây là dịch dễ lây nhưng khó phòng. Do đó, cần rà soát tất cả các chỉ đạo của TP một cách trực tiếp để có phương án hợp lý và cần tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 12-4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2019.