Theo đó, công tác chuẩn bị diễn tập phải chu đáo, toàn diện, chỉ đạo chặt chẽ. Nội dung diễn tập thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ; Vận dụng phương pháp chỉ huy phù hợp, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của mọi thành phần tham gia diễn tập; Kịch bản diễn tập phải đảm bảo thống nhất, phù hợp chức năng nhiệm vụ của tất cả các thành phần tham gia; Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị và nhân dân trong khu vực lân cận, đảm bảo tiết kiệm.

ha noi len ke hoach dien tap ung pho su co hoa chat nam 2019
Ảnh minh hoạ

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố là cơ quan chỉ đạo diễn tập huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị là các Thành viên Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn thành phố. Cơ quan trực tiếp chỉ huy hoạt động diễn tập sự cố hóa chất là Sở Công Thương chịu trách nhiệm phổ biến nội dung, chương trình, mục tiêu của cuộc diễn tập, yêu cầu đạt được, quy mô lực lượng tham gia, thời gian diễn tập, địa điểm diễn tập,... từ Ban Chỉ đạo diễn tập đến từng cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức chỉ huy diễn tập thực binh.

Quy trình tổ chức diễn tập: Gồm 2 phần: Vận hành cơ chế và diễn tập thực binh.

Vận hành cơ chế bằng tư liệu, hình ảnh mô phỏng: Diễn tập cơ chế chỉ huy điều hành theo hình thức thông qua hình ảnh giới thiệu việc tiếp nhận thông tin từ cơ sở, điều hành, xử lý của các lực lượng liên quan bên ngoài hiện trường, mô phỏng hình ảnh sự cố và diễn biến phát trien của sự cố ban đầu, một số hoạt động của đơn vị tổ chức ứng cứu sự cố và quá trình vận động của các cơ quan, lực lượng đến hiện trường bằng phim xây dựng dưới dạng tư liệu chuẩn bị trước.

 

Diễn tập thực binh: Tổ chức hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên trong khu vực di tản, thoát nạn; Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu và chuyển người bị nạn ra nơi an toàn và đến cơ sở y tế gần nhất; Thực hiện các hoạt động ứng phó, ngăn ngừa sự cố phát triển từ khi tiếp nhận sự cố cho đến khi sự cố được ngăn chặn hoàn toàn; Tổ chức khắc phục hậu quả về tài sản, con người, môi trường sau khi cứu hộ về con người và tổ chức ứng phó, xử lý xong sự cố.

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất theo chương trình, nội dung diễn tập được phê duyệt trước nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị tham gia diễn tập và yêu cầu các đơn vị, cá nhân thực hiện đúng nội dung, kịch bản diễn tập và các mệnh lệnh chỉ huy của Ban Chỉ huy diễn tập.

Theo phapluatxahoi.vn