Như vậy, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô sản xuất trong nước theo Nghị định 70 (thực hiện từ 28/6) sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2020 tới đây.

Theo quy định tại Nghị định 70, mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP.

Bộ Tài chính ước tính, việc giảm 50% phí trước bạ với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước khiến tổng thu ngân sách Nhà nước giảm khoảng 3.700 tỷ đồng.

Theo Thông tư 112, kể từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6/2021, có tổng số 29 loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm với mức giảm từ 50 - 100%.

Cụ thể, lệ phí cấp Căn cước công dân giảm 50%; phí trong lĩnh vực y tế giảm 70%. Giảm 70-90% phí bảo trì đường bộ đối với ôtô kinh doanh vận tải; giảm 90% phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm 50-100% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán…

Dừng chính sách giảm 50% phí trước bạ ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước
Dừng chính sách giảm 50% phí trước bạ ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

Kể từ ngày 1/7/2021 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quay trở lại áp dụng như thời điểm chưa có dịch.

Ước tính ngân sách giảm khoảng 1.000 tỷ đồng khi giảm số phí, lệ phí trên trong năm 2020 nhưng Bộ Tài chính vẫn đề xuất tiếp tục gia hạn đến 30/6/2021.

Theo Bộ Tài chính, năm 2020, đại dịch COVID-19 xuất hiện và tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của nước ta. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để hạn chế tác động của dịch bệnh, quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" - vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo sức bật cho nền kinh tế và bảo đảm đời sống của nhân dân, vừa phòng chống dịch bệnh.

Bộ Tài chính đã chủ động chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát để điều chỉnh giảm mức thu 29 khoản phí, lệ phí với thời hạn giảm kéo dài hết ngày 31/12/2020.

Tuy nhiên, dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 20/11, Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về chủ trương gia hạn đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 30/6/2021.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/dung-chinh-sach-giam-50-phi-truoc-ba-oto-san-xuat-lap-rap-trong-nuoc-post111287.html