Gió mùa Đông Bắc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Gió mùa Đông Bắc, cập nhật vào ngày: 23/04/2021

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 19/3/2018 cho biết bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 18/3/2018 cho biết Ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 8/3/2018 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 7/3/2018 không khí lạnh đã tiến đến gần biên giới phía Bắc nước ta.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 6/3/2018 không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 23/2/2018 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc trung Trung Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 22/2/2018 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 21/2/2018 không khí lạnh đã tiến đến gần vùng biên giới phía Bắc của nước ta.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 20/2/2018 bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 11/2/2018 Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết tối ngày 10/2/2018 Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc và khu vực đông bắc Bắc Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều ngày 9/2/2018 bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều ngày 6/2/2018 không khí lạnh có độ tăng cường mạnh các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều ngày 5/2/2018 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều ngày 4/2/2018 Bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.