Gió mùa Đông Bắc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Gió mùa Đông Bắc, cập nhật vào ngày: 23/04/2021

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều ngày 3/2/2018 do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều ngày 1/2/2018 hhông khí lạnh tiếp tục hoạt động với cường độ ổn định.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều ngày 31/1/2018 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại diện rộng. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều ngày 30/1/2018 các tỉnh miền Bắc đang nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều ngày 29/1/2018 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều ngày 28/1/2018 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 27/1/2018 có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển đến phía Nam.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 26/1/2018 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu Đông Bắc của Bắc Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 25/1/2018 không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 10/1/2018 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Tây Nguyên và một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 9/1/2018 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Nam Trung Bộ

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 8/1/2018 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 7/1/2018 bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 6/1/2018 ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 5/1/2018 ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.