Gió mùa Đông Bắc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Gió mùa Đông Bắc, cập nhật vào ngày: 06/05/2021

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 29/12, không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 27/12, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ, bắc Trung Bộ đã có mưa. Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, chiều ngày 26/12, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ chiều tối và đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, chiều ngày 24/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, chiều ngày 23/12, không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam chiều và đêm nay không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, chiều ngày 22/12, không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam chiều và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, ngày hôm nay (16/04) bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, ngày hôm nay (24/03), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa đưa ra nhận định về thời tiết đêm 23 ngày 24-03-2016.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, chiều nay (23/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Tối và đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa đưa ra nhận định về thời tiết đêm 12 ngày 23-03-2016.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, khoảng chiều và đêm mai (23/03), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, khoảng chiều và đêm mai (23/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay (21/03), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa đưa ra nhận định về thời tiết đêm 21/3 và ngày 22/3/2016.