Ảnh minh họa

Sở NN&PTNT cho biết, trong 3 ngày (từ 3-9 đến 5-9), bệnh DTLCP đã phát sinh tại 152 hộ, cơ sở chăn nuôi thuộc 12 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh, tiêu hủy 1.293 con lợn với trọng lượng 71.910kg. Đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 29.680 hộ chăn nuôi (chiếm 36,8% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi) ở 2.329 thôn, tổ dân phố của 447 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh và tiêu hủy 511.866 con lợn (chiếm 27,3% tổng đàn) với trọng lượng 35.131 tấn. Tổng số lợn nái, đực giống phải tiêu hủy là 67.098 con, chiếm 13% tổng số lợn phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố. Tổng số cơ sở, hộ chăn nuôi có từ 200 con trở lên phải tiêu hủy là 177 với tổng số lợn phải tiêu hủy là 73.358 con (trong đó có 7 hộ, cơ sở có chăn nuôi từ 1.000 con trở lên phải tiêu hủy với số lợn 15.023 con).

Công tác phòng, chống bệnh DTLCP được Thành ủy, UBND thành phố đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng, chống ngay từ khi có thông tin về dịch bệnh đến nay. Các ổ dịch được giám sát, phát hiện kịp thời, khoanh vùng và xử lý dứt điểm; số lợn tại hộ có dịch cơ bản được tiêu hủy kịp thời, đúng quy định và áp dụng đồng bộ, nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch.

Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, ngành liên quan: Tập trung hướng dẫn các địa phương thực hiện văn bản số 5169/BNN-TY ngày 22-7-2019 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP. Triển khai có hiệu quả 4 đợt tiêu độc, khử trùng đại trà trên địa bàn toàn thành phố, với tổng số hóa chất đã cấp, sử dụng là 216 tấn. Ngoài các đợt vệ sinh, khử trùng tiêu độc đại trà; thành phố và chính quyền địa phương đã cấp bổ sung 250 tấn hóa chất và 8.414 tấn vôi bột để khử trùng, tiêu độc ổ dịch và nơi nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch bệnh sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh tới từng hộ, thôn, xóm, cụm dân cư đảm bảo phát hiện, báo cáo kịp thời, khoanh vùng, khống chế không để dịch bệnh lây lan. Duy trì trực 24/24 giờ tiếp nhận thông tin về dịch bệnh và an toàn thực phẩm phản ánh qua đường dây nóng.

Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến, biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên thế giới, cả nước để kịp thời cung cấp thông tin nâng cao năng lực hệ thống ngành, hướng dẫn người chăn nuôi. Thường xuyên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh với các tỉnh trên địa bàn cả nước, đặc biệt chú trọng 24 tỉnh phía Bắc đã ký cam kết cùng Hà Nội. Tiếp tục lấy mẫu ngẫu nhiên để test nhanh với DTLCP tại các cơ sở giết mổ, nơi nguy cơ cao.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, đến nay, có 246 xã, phường (chiếm 55% tổng số xã, phường có dịch) và 3 quận (Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Long Biên) đã qua 30 ngày không phát sinh bệnh DTLCP.

Theo Pháp luật & Xã hội