Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5-2021 tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 1,8%
Ảnh minh họa.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái (5 tháng đầu năm 2020 tăng 2,6%)

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 6%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 6,9%; công nghiệp khai khoáng tăng 3,4%.

Hầu hết các ngành chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so với cùng kỳ năm ngoái và có một số ngành đạt mức tăng cao như: Sản xuất đồ uống tăng 28,1%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 19%; sản xuất xe có động cơ tăng 18,8%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 17,3%; sản xuất trang phục tăng 15,2%; sản xuất sản phẩm thuốc lá và sản xuất máy móc, thiết bị cùng tăng 15%.

Theo Pháp luật và Xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-chi-so-san-xuat-cong-nghiep-thang-5-tang-18-242152.html?fbclid=IwAR0uMg7eNTEtKitopfd4-sghT_7DmqBwq94iLl2irIhX6mgrKG6oUHFAxHs